Kik İhale Danışmanlık
Yazarlar
ihale ilanları , kik ihale, ihale danışmanlık , kamu ihale danışmanlığı ankara , ihale danışmanlığı ankara
Deniz
ARSLAN

Deniz Arslan

UZMANLIKLAR

- KAMU İHALE MEVZUATI ve SÖZLEŞMELER HUKUKU

- KAMU İHALE DANIŞMANLIĞI

- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

- Ticaret Hukuku

- İş Hukuku

- Borçlar Hukuku

- Şirketler Hukuku

- Bilişim Hukuku

- İcra ve İflas Hukuku

- Kurumlar, özel sektör kuruluşları ve alt yüklenicilerle yapılan iş sözleşmelerinin hazırlanması, kontrolü ve düzenlenmesi

- Taslak sözleşmelerin oluşturulması

- İhalelere yönelik şikayet ve itirazen şikayet başvurularının hazırlanması ve takibi

- Ticari davaların takibi

- İş davalarının takibi

- IK yönetimi ile ilgili konularda hukuki danışmanlık

- Çağrı merkezi IK yönetimi hususunda hukuki danışmanlık

- Şirket alacaklarının yasal takibi

- Şirket işleyişi ile ilgili gerek Kamu gerekse özel tüzel kişilerle yapılan tüm yazışmaların hazırlanması ve takibi

ALINAN DESTEK KURSLARI

 - Kamu İhale Kurumu ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sertifikalı Kamu Alımları Eğitim Programı.

- Ankara Barosu Bilişim Hukuku Sertifika Programı.

- Hacettepe Üniversitesi Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Eğitimi

- Ankara Barosu CMUK Sertifikası

- TBB İş Hukuku Sertifikası

İletişim


DİĞER MAKALELER
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ
İDARECE VERİLEN İHALE İPTAL KARARLARINA KAMU İHALE KURULUNUN YAKLAŞIMI
Kamu İhale Genel Tebliği
İhalelere katılmaktan yasaklanmış olan isteklilerin ihalelere katılamayacağı, bu yasağın teklif mektubunu imzalayan temsilcilerini de kapsadığına yönelik Kamu İhale Kurulu Kararı
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
KAMU İHALELERİNDE YERLİ İSTEKLİLER İLE YERLİ MALI TEKLİF EDEN İSTEKLİLER LEHİNE FİYAT AVANTAJI UYGULAMASI
KAMU SOSYAL TESİSLERİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELERDE ÖN MALÎ KONTROL SÜRECİ
ORTAK GİRİŞİMLERDE İHALEYE BİRDEN FAZLA TEKLİF VERME DURUMU
 
Kik İhale Danışmanlık | 2014 Tüm hakları saklıdır.
Bizi Takibedin | Facebook | Twitter | Pinterst | Instagram
ihale danışmanlığı